mikroelektronika.cz

Řešení proti Covid-19

Veřejná doprava patří k oblastem, které epidemie Covid -19 zasáhla nejvíce s největším dopadem na životy lidí. Menší ochota cestovat má negativní vliv na život ve městě. Přitom, jakmile odpadnou případné restrikce, je třeba udržet města v pohybu, abychom se mohli lépe vypořádat s následky této výjimečné situace.

Dopravní operátoři hledají způsoby jak minimalizovat rizika nákazy a znovu získat důvěru cestujících. Naše odbavovací a informační systémy jsou jedním z nástrojů, které mohou pomoci.

 

Minimalizace fyzického kontaktu

Bezkontaktní platby jízdného snižují riziko přenosu nákazy. V některých odbavovacích systémech je jízdné voleno automaticky, takže cestující se nemusí ani dotýkat odbavovacích terminálů. Většinou není nutné ani manipulovat s kartou, tokenem nebo telefonem. Prostě jen přiblížíte peněženku, tašku nebo přívěšek k terminálu.

Bezkontaktní platby redukují fyzický kontakt také ve vozidlech meziměstské dopravy s platbou u řidiče. Moderní odbavovací systém navíc zkrátí čas nutný k odbavení, čímž zamezuje hromadění cestujících během nástupu.

Kromě platby bezkontaktními kartami je možné provádět bezkontaktní odbavení i pomocí 2D kódů, nejčastěji QR kódů, jízdenkách nebo displejích mobilních zařízení, které jsou následně zkontrolovány ve vozidlových validátorech nebo palubních počítačích.

 

Ochrana zdraví personálu

Vedle ochrany zdraví cestujících je prioritou i ochrana personálu. Bezkontaktní platby u řidiče nebo bezkontaktní přepravní kontrola. Vzdálený monitoring zařízení snižuje potřebu výjezdu do terénu a snižuje frekvenci preventivních kontrol.

Větší využívání samoobslužných zařízení dokáže snížit zatížení předprodejů s lidskou obsluhou. K tomu napomáhají automaty na výdej jízdenek, multifunkční terminály nabízející předprodejní služby nebo online aplikace.

 

Adaptace na výjimečné situace

Díky provozním informacím z odbavovacích zařízení má dopravce přehled o vytíženosti spojů a může lépe reagovat na případné změny. Výjimečné situace totiž mohou velmi rychle změnit chování cestujících. Například poklesne vytíženost spojů mezi turistickými památkami a vznikne poptávka po spojích důležitých pro praktický život ve městě.

 

Úspora nákladů

Moderní odbavovací systém může pomoci snížit provozní náklady. Samoobslužné prodeje, bezhotovostní platby, snížení používání papírových dokladů, snížení objemu práce s hotovostí, online prostředí, vzdálený monitoring zařízení, optimalizace spojů. To jsou vše nástroje, které mohou přinést úsporu nákladů. Pohodlnější odbavení navíc může přilákat další cestující.

Pokud se chcete dovědět více, rádi vám navrhneme konkrétní řešení. Prosím obraťe se na naše obchodní oddělení.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.