mikroelektronika.cz

Rychlá autobusová doprava má specifické požadavky na odbavení cestujících. Vyvinuli jsme řadu zařízení, která jsou přímo určená pro tento druh dopravy. Důraz byl kladen na odolnostrychlost odbavení.

 

Bus rapid transit (BRT), někdy nazývané také Metropolitní autobus (Metrobus), autobusové nebo povrchové metro, je systém rychlé autobusové nebo trolejbusové dopravy v městských oblastech. Typické jsou pro něj krátké intervaly spojů, velkokapacitní vozidla a vyhrazené jízdní pruhy nebo dokonce speciální komunikace. Obvykle tvoří páteřní trasy městské hromadné dopravy, stejně jako metro. Jeho výhodou je vysoká kapacitarychlost srovnatelná s železnicí nebo metrem, ovšem s mnohem nižšími konstrukčními nároky.

 

Uzavřenost přepravního prostorudůraz na rychlémasové odbavení vyžaduje použití specifického odbavovacího systému. Mikroelektronika má s odbavovacími systémy pro BRT bohaté zkušenosti. Požadavky na potřeby BRT jsou zohledňovány již při vývoji samotných odbavovacích zařízení nebo jsou vyvíjena zařízení speciálně navržená pro tento druh dopravy. Odlišností od podzemního je především fakt, že zastávky jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Veškeré vybavení jako jsou stacionární validátory, automaty, turnikety a branky musí proto být odolné proti dešti, slunci, prachu i mrazu. Zároveň je zde kladen důraz na kompaktnější rozměry než v případě železniční dopravy.

 

Typickými odbavovacími zařízení pro BRT jsou stacionární validátory, turnikety a multifunkční samoobslužné terminály.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.