mikroelektronika.cz

Přehled o pohybu vozidel

S AVL systémem budete mít dokonalý přehled o pohybu vozidel. Automaticky sleduje a vyhodnocuje všechny požadované parametry. Trasu vozidla, rychlost pohybu, odchylky od jízdního řádu apod. V případě odchylek vás systém sám upozorní, abyste mohli na vznik nestandardních situací reagovat.

Vše je možné sledovat jak v reálném čase, tak i zpětně analyzovat a vyhodnocovat jízdní výkony. Dopravce tak má k dispozici užitečný nástroj pro kontrolu pracovních činností, pro statistické výstupy nebo řešení požadavků či reklamací ze strany cestujících

Vazby na další informační systémy

Na AVL a dispečink úzce navazuje informační systém pro cestující (PIS – Passenger Information System). Kromě toho, že je cestující v reálném čase informován o odjezdech, zpožděních, zastávkách, přestupech a dalších skutečnostech, může dispečer pomocí informačního systému cestujícím i řidiči sdělovat celou řadu dalších informací. Například o změnách v přepravě v případě mimořádných situací.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.