mikroelektronika.cz

Systémy pro počítání cestujících

Sledování vytíženosti vozidel a linek

Ačkoli určité údaje o počtu přepravených osob lze získat pomocí odbavovacího systému, tyto informace jsou do různé míry nepřesné v závislosti na způsobu odbavení.

Detailní informace o pohybu cestujících

Doplněním odbavovacího systému o prostředky pro počítání cestujících získá dopravce k dispozici komplexní, strukturovanépřesné údaje o tom, kolik cestujících, na jakých linkách, mezi jakými zastávkami přepravil.

Se získanými daty je možné následně pracovat, zobrazovat a analyzovat je pomocí předem definovaných funkcí nebo je možné definovat vlastní parametry pro vyhodnocení.

Samotné počítání je zpravidla zajištěno pomocí optických senzorů umístěných u dveří. Čidlo rozpozná, zda cestující nastupuje nebo vystupuje a vnitřní elektronika na základě těchto údajů vypočítává a shromažďuje údaje o obsazenosti vozidla.

Díky pokročilé inteligenci funguje technologie spolehlivě i v méně přehledných situacích, jako je nástup dvojic, pohyb skupin nebo pohyby lidí v prostoru dveří uvolňujících cestu ostatním.

 

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.