mikroelektronika.cz

Meziměstská doprava

Meziměstská doprava využívá především odbavení u řidiče, které může být asistované nebo samoobslužné a řidič provádí pouze vizuální kontrolu.

Cestující při nástupu přikládají předplacené jízdní doklady nebo řidič navolí požadovanou cílovou stanici a tarif. Následně jízdné uhradí hotově nebo platební kartou na odbavovacím zařízení. Často je odbavovací zařízení rozděleno na terminál řidiče a terminál cestujícího. V případě nároků na minimální rozměry může být zařízení kompaktní vše v jednom.

V případě požadavku na automatizovanou platbu jízdného v hotovosti jsou využívány Fareboxy. Tarif opět volí řidič, ale v případě potřeby může být volen i cestujícím na dotykovém displeji. Po vhození patřičného obnosu je vytištěna jízdenka. Pokud má zařízení umožňovat nejen platbu mincemi, ale i bankovkami a platební kartou, využívají se kompaktní mobilní automaty.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.