mikroelektronika.cz

Politika společnosti

Pilíře kvality

Naše společnost je dodavatelem moderních systémů a služeb v dopravě a průmyslu. Svou podstatou chceme zdokonalovat služby našich zákazníků. Ke splnění tohoto cíle, který je součástí naší vize a strategie, máme nastaven systém šesti základními pilíři:

 

Zákazník

Hlavním principem naší společnosti je co nejvyšší úroveň spokojenosti našich zákazníků, kterou dosahujeme nejen kvalitními produkty a poskytovanými službami, ale také efektivně řízenými podpůrnými procesy. Včasnost, vstřícnost a flexibilita jsou nedílnou součástí naší podnikatelské filosofie. Efektivnost vlastní produkce je řízena nákladovým controllingem.

 

Rozvoj a vedení zaměstnanců        

Naši zaměstnanci jsou vedeni ke zodpovědnosti a dlouhodobě motivovaní, se znalostmi a zkušenostmi, které jsou systematicky udržovány a dále zvyšovány v rámci vzdělávání. Týmová práce, efektivní komunikace, formování environmentálního a bezpečnostního povědomí je u nás standardem. Vedení společnosti očekává od zaměstnanců aktivní spolupráci při zajištění ochrany životního prostředí, upevňování bezpečnosti informací a pravidelnými kontrolami zajišťuje bezpečná pracoviště.

 

Technická a technologická řešení

Naše produkty jsou založeny na moderních poznatcích a technologiích. Díky nim realizujeme zakázkový vývoj a výrobu v elektrotechnice a poskytujeme kvalitní služby. Zvyšováním kvality ve vývoji a výrobě, zabezpečeným ověřováním a testováním produktů a kontrolou výrobního prostředí, minimalizujeme neshody. Vysoká užitná hodnota výrobků a služeb je tak našim klíčovým faktorem v konkurenčním prostředí.

 

Dodavatelé a partneři

Důležitým prvkem naší politiky jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy stavěné na principu partnerství. Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni podle stanovených kritérií zaměřených na kvalitu, vztah k životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Upřednostňujeme dlouhodobou spolehlivou spolupráci před jednorázovým ziskem.

 

Systémový a procesní přístup

Veškeré procesy uvnitř naší firmy řídíme systémově. S využitím projektového řízení a znalostního managementu optimalizujeme nejen tok materiálu a informací, ale také činnost všech ostatních oblastí. Tam, kde je to možné, zlepšujeme vliv na životní prostředí, zejména snižováním odpadů a hospodařením s energiemi. Bezpečnost informací je založena na systémovém přístupu naší společnosti k rizikům činností.

 

Stabilita a zodpovědnost

Naše společnost dodržuje právně závazné předpisy a další požadavky, ke kterým se zavázala. Přijímáme závazek k ochraně životního prostředí a prevenci znečišťování. Jsme si vědomi své spoluodpovědnosti za region, ve kterém podnikáme. Dbáme na maximální ochranu informací, jak vlastních, tak zákazníků a obchodních partnerů, s důrazem na zajištění důvěrnosti informací, jejich integrity a dostupnosti v hlavních činnostech společnosti. Aplikujeme metodiku pro hodnocení rizik, která zaručuje opakovatelnost, správné ohodnocení aktiv a stanoví možné dopady na jednotlivá aktiva, kde následně v managementu rizik pečlivě nastavujeme akceptovatelnou míru rizika.

Pro plnění této politiky pravidelně přezkoumáváme vyčleněné finanční a jiné zdroje. Tím předcházíme stavům, jejichž důsledky by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, zdraví zaměstnanců, majetek, bezpečnost informací a postavení společnosti, čímž vytváříme podmínky pro neustálé zlepšování a zvyšování výkonnosti.

 

Etický kodex společnosti Mikroelektronika

Etický kodex představuje souhrn morálních požadavků, pravidel, principů a ideálů, podle kterých by se měl řídit každý zaměstnanec i společnost Mikroelektronika spol. s r.o. jako celek, a to ve vztahu k externímu i internímu prostředí. Popisuje možné porušení, poskytuje návod při identifikaci a řešení etických problémů a vysvětluje, jak je třeba hlásit porušení etických zásad.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.