mikroelektronika.cz

Politika společnosti

Naše společnost je dodavatelem moderních systémů a služeb v dopravě a průmyslu. Svou podstatou chceme zdokonalovat služby našich zákazníků. Ke splnění tohoto cíle, který je součástí naší vize a strategie, máme nastaven systém šesti základními pilíři:

 

Zákazník

Hlavním principem naší společnosti je co nejvyšší úroveň spokojenosti našich zákazníků, kterou dosahujeme nejen kvalitními produkty a poskytovanými službami, ale také efektivně řízenými podpůrnými procesy. Včasnost, vstřícnost a flexibilita jsou nedílnou součástí naší podnikatelské filosofie. Efektivnost vlastní produkce je řízena nákladovým controllingem.

 

Rozvoj a vedení zaměstnanců        

Naši zaměstnanci jsou vedeni ke zodpovědnosti a dlouhodobě motivovaní, se znalostmi a zkušenostmi, které jsou systematicky udržovány a dále zvyšovány v rámci vzdělávání. Týmová práce, efektivní komunikace, formování environmentálního a bezpečnostního povědomí je u nás standardem. Vedení společnosti očekává od zaměstnanců aktivní spolupráci při zajištění ochrany životního prostředí, upevňování bezpečnosti informací a pravidelnými kontrolami zajišťuje bezpečná pracoviště.

 

Technická a technologická řešení

Naše produkty jsou založeny na moderních poznatcích a technologiích. Díky nim realizujeme zakázkový vývoj a výrobu v elektrotechnice a poskytujeme kvalitní služby. Zvyšováním kvality ve vývoji a výrobě, zabezpečeným ověřováním a testováním produktů a kontrolou výrobního prostředí, minimalizujeme neshody. Vysoká užitná hodnota výrobků a služeb je tak našim klíčovým faktorem v konkurenčním prostředí.

 

Dodavatelé a partneři

Důležitým prvkem naší politiky jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy stavěné na principu partnerství. Naši dodavatelé jsou pečlivě vybíráni podle stanovených kritérií zaměřených na kvalitu, vztah k životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Upřednostňujeme dlouhodobou spolehlivou spolupráci před jednorázovým ziskem.

 

Systémový a procesní přístup

Veškeré procesy uvnitř naší firmy řídíme systémově. S využitím projektového řízení a znalostního managementu optimalizujeme nejen tok materiálu a informací, ale také činnost všech ostatních oblastí. Tam, kde je to možné, zlepšujeme vliv na životní prostředí, zejména snižováním odpadů a hospodařením s energiemi. Bezpečnost informací je založena na systémovém přístupu naší společnosti k rizikům činností.

 

Stabilita a zodpovědnost

Naše společnost dodržuje právně závazné předpisy a další požadavky, ke kterým se zavázala. Přijímáme závazek k ochraně životního prostředí a prevenci znečišťování. Jsme si vědomi své spoluodpovědnosti za region, ve kterém podnikáme. Dbáme na maximální ochranu informací, jak vlastních, tak zákazníků a obchodních partnerů, s důrazem na zajištění důvěrnosti informací, jejich integrity a dostupnosti v hlavních činnostech společnosti. Aplikujeme metodiku pro hodnocení rizik, která zaručuje opakovatelnost, správné ohodnocení aktiv a stanoví možné dopady na jednotlivá aktiva, kde následně v managementu rizik pečlivě nastavujeme akceptovatelnou míru rizika.

Pro plnění této politiky pravidelně přezkoumáváme vyčleněné finanční a jiné zdroje. Tím předcházíme stavům, jejichž důsledky by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, zdraví zaměstnanců, majetek, bezpečnost informací a postavení společnosti, čímž vytváříme podmínky pro neustálé zlepšování a zvyšování výkonnosti.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.