mikroelektronika.cz

Železniční doprava

Železniční doprava je natolik variabilní, že i škála vhodných odbavovacích zařízeních je velmi různorodá. Jiné nároky má regionální trať v oblasti s nízkou hustotou obyvatel a jiné příměstská a městská železnice nahrazující metro.

Městská železnice

Způsob odbavení na městské železnici je do značné míry podobný metru.

 

Příměstská a meziměstská železnice

Příměstská a meziměstská železnice zpravidla klade menší důraz na kontrolu vstupu a naopak může mít vysoké nároky na komplexnost odbavení. Pracuje se složitějšími tarifními systémy pro meziměstskou dopravu. Pro odbavení jsou využívány především samoobslužné terminálystacionární validátory či označovače jízdenek. Důležitým prvkem je také vybavení pro průvodčí, kteří často fungují jako doplňkový způsob prodeje jízdních dokladů.

Regionální železnice

U regionální železnice je více využíváno samoobslužné odbavení přímo ve vozidle. Například pomocí mobilních automatů AVJF nebo MVB nebo validátorů.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.