mikroelektronika.cz


Kontrola a testování

Zařízení pro kontrolu a testování

Automatická optická inspekce AOI

Veškerá produkce prochází automatickou optickou kontrolou 3D AOI s boční kamerou. Výsledky jsou ukládányzpětně analyzovány. Výrobní dávky i jednotlivé desky jsou identifikovány pomocí čárových 2D kódů. Součástí testovacích linek je opravárenské pracoviště vybavené softwarem pro identifikaci vadných DPS.

Zařízení mimo jiné odhalí tyto závady:

 • nepřítomnost komponenty
 • nesprávná komponenty na dané pozici
 • posunutí / pootočení komponenty
 • postavená součástka
 • otočená komponenta / chybná polarita
 • zkrat
 • cizí předmět na desce
 • nezapájený vývod
 • zvednutý vývod
 • chybně zapájený THT vývod
 • rozdílná výška jednotlivých rohů BGA

Funkční ICT testy

Testování kompletně osazených DPS testuje hodnoty pasivních součástek a jejich dovolené tolerance, zkraty a především funkčnost. Testování probíhá prostřednictvím kontaktního jehlového pole.

Funkční testování a simulace reálného prostředí, ve kterém elektronika funguje, je vždy zárukou spolehlivosti. Funkční testery dokážeme navrhnout a vyrobit nebo převzít od zákazníka a spravovat. Máme mnohaleté zkušenosti a běžně ověřujeme nejrůznější komunikace, spínání obvodů, rozsahy napájecího napětí, verze HW i SW, nahrávání FW v rámci testu, spolehlivost zápisů na flash paměti, nejrůznější mechanické funkce jako otáčení prvků, spínání mikrospínačů a mnoho dalšího.

 

Rentgenový inspekční systém (X-ray)

Kontrolu rentgenovým zařízením aplikujeme na technicky náročnou výrobu, kde nelze použít standardní optickou kontrolu (AOI). Dále je tento systém využíván i u tzv. ladění teplotních profilů SMT linky za účelem minimalizovat množství VOIDů v pájeném spoji.

Zejména součástky se skrytými vývody (BGA, QFN ,….)

 • Detekce a analýza přítomnosti a velikosti VOIDů
 • Detekce nezapájených spojů (open) a prasklin (cracks)
 • Funkce měření vzdálenosti a vlastní anotace
 • Funkce automatické provedení inspekce
 • Automatické generování reportů s výsledky testu

Klimatická komora

 • Rozmezí teplot: -40 + 180 stupňů Celsia
 • Rozmezí vhlkosti: od 10% do 98%
 • Dokážeme definovat nebo převzít teplotní a vlhkostní křivku.

Teplotní komora

Dostatečně veliká pro testování nadměrných zařízení
Rozmezí teplot: -30 + 60 stupňů Celsia

Vzdáleným přístupem přes PLC lze řídit teplotní křivku

  

Odstíněný prostor pro přípravná měření EMC

Veškerá elektrická zařízení podléhají zkouškám elektromagnetické kompatibility (EMC). Měření EMC se provádí pomocí spektrálního analyzátoru a speciální měřící antény ve vlastní stíněné komoře. Provádíme referenční měření elektromagnetického záření a okamžitě ověřujeme vlivy jednotlivých změn DPS na chování celého výrobku. Díky tomu lze snížit náklady na vývoj výrobku i náklady spojené s finální EMC certifikací v akreditované laboratoři.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.