mikroelektronika.cz

 • Odbavovací systémy

  Odbavovací systémy

  Řešení pro snadnou a pohodlnou platbu jízdného. Libovolnými prostředky, mezi které patří bankovní EMV karty, mobilní zařízení ale i hotovost nebo papírové jízdenky. Pro jakýkoli druh dopravy včetně integrovaných dopravních systémů.

 • EMV

  EMV

  EMV bankovní karty přináší nový rozměr svobody cestování. Není nutné kupovat jízdní doklad předem nebo mít u sebe hotovost. Cestující hradí jízdné svou bankovní kartou po nástupu do vozidla bez ohledu na to, jestli cestuje v tuzemsku nebo v zahraničí.

 • Řešení pro BRT - Bus Rapid Transport

  Řešení pro BRT - Bus Rapid Transport

  Rychlá autobusová doprava má specifické požadavky na odbavení cestujících. Vyvinuli jsme řadu zařízení, která jsou přímo určená pro tento druh dopravy. Důraz byl kladen na odolnost a rychlost odbavení.

 • Mobilní Appka

  Mobilní Appka

  Mobilní aplikace FareOn Move vám otevírá nové možnosti cestování v praktickém pohodlí vašeho mobilního telefonu. Vyhledávání spojení na základě vaší polohy, mapa linek, nákup jízdního dokladu, informace o zpoždění a další užitečné funkce. 

 • ITS - Inteligentní dopravní systémy

  ITS - Inteligentní dopravní systémy

  Pokročilá řešení, která mají za cíl poskytovat inovativní služby, zvýšit informovanost cestujících, zlepšit koordinaci, zvýšit bezpečnost a umožnit chytřejší využívání dopravní sítě.

 • Řešení proti Covid-19

  Řešení proti Covid-19

  Odbavovací systém může sloužit jako užitečný nástroj v případě mimořádných událostí jakými je například epidemie Covid-19.

 • Informační systémy pro cestující

  Informační systémy pro cestující

  Informační systém pro cestující zahrnuje vizuální a akustické informační systémy ve vozidlech a ve stanicích. Informace v online prostředí a také informační systémy pro nevidomé či hendikepované.

 • Systémy pro počítání cestujících

  Systémy pro počítání cestujících

  Systém pro počítání cestujících je nezbytným prvkem pro sledování vytíženosti a obsazenosti vozidel. To dopravci umožňuje lépe plánovat spoje, efektivněji využívat své zdroje a tím snižovat provozní náklady.

 • Přepravní kontrola

  Přepravní kontrola

  Přepravní kontrola slouží zejména pro kontrolu platnosti jízdních dokladů a plateb jízdného. Systém je navržen tak, aby co nejvíce usnadnil a zefektivnil práci kontrolorů.

 • Dispečink a AVL

  Dispečink a AVL

  Automatické sledování polohy vozidel ve spolupráci s dispečinkem umožňuje řídit, kontrolovat a přizpůsobovat pohyb vozidel. AVL je navíc nezbytnou podmínkou pro správné fungování informačního systému pro cestující v reálném čase.

 • Monitoring

  Monitoring

  Monitoring poskytuje přehled o stavu odbavovacího systému a pomáhá předcházet výpadkům a zajišťuje jeho bezproblémový chod. Zároveň snižuje náklady na údržbu, pomáhá potírat vandalismus a zvyšuje bezpečnost cestujících.

 • Planning

  Planning

  Provozní data získaná z odbavovacího systému nebo ze systémů pro počítání cestujících poskytují cenný základ pro tvorbu nebo optimalizaci jízdních řádů a linek. Výsledkem je přizpůsobení dopravního systému potřebám cestujících a snížení provozních nákladů.

 • Návazné systémy

  Návazné systémy

  Moderní odbavovací systémy dalece překračují oblast veřejné dopravy a pronikají do dalších městských služeb, do online prostředí a mobilních aplikací.

V případě vašeho zájmu nás prosím kontaktujte

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování dotazu.
Pole označená * jsou povinná.