mikroelektronika.cz

Řešení pro BRT - Bus Rapid Transport

Rychlá autobusová doprava

Bus rapid transit (BRT), někdy nazývané také Metropolitní autobus (Metrobus), autobusové nebo povrchové metro, je systém rychlé autobusové nebo trolejbusové dopravy v městských oblastech. Typické jsou pro něj krátké intervaly spojů, velkokapacitní vozidla a vyhrazené jízdní pruhy nebo dokonce speciální komunikace. Obvykle tvoří páteřní trasy městské hromadné dopravy, stejně jako metro. Jeho výhodou je vysoká kapacita a rychlost srovnatelná s železnicí nebo metrem, ovšem s mnohem nižšími konstrukčními nároky.

Kontrola vstupu

Uzavřenost přepravního prostoru a důraz na rychlémasové odbavení vyžaduje použití specifického odbavovacího systému. Mikroelektronika má s odbavovacími systémy pro BRT bohaté zkušenosti. Požadavky na potřeby BRT jsou zohledňovány již při vývoji samotných odbavovacích zařízení nebo jsou vyvíjena zařízení speciálně navržená pro tento druh dopravy. Odlišností od podzemního je především fakt, že zastávky jsou vystaveny povětrnostním vlivům. Veškeré vybavení jako jsou stacionární validátory, automaty, turnikety a branky musí proto být odolné proti dešti, slunci, prachu i mrazu. Zároveň je zde kladen důraz na kompaktnější rozměry než v případě železniční dopravy.

Dále je možné systém doplnit o pracoviště s lidskou obsluhou, funkce hlasové asistence u automatů nebo dobíjecí validátory místo klasických kiosků.

Díky možnosti kontroly vstupu i výstupu z placené zóny je často využíván princip Check-In/Check-out, který může vypočítávat jízdné na základě ujeté vzdálenosti nebo pouze kontrolovat platnost jízdního dokladu i při opouštění placené zóny.

Vedle klasických jízdních dokladů jako jsou jízdenky, karty a mobilní zařízení se často využívají také tokeny.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.