mikroelektronika.cz

Návazné systémy

Městské karty a další komunikační rozhraní

Vazby na Moderní odbavovací systémy dalece překračují oblast veřejné dopravy a pronikají do dalších městských služeb, do online prostředí a mobilních aplikací.

V této souvislosti často hovoříme o multifunkčních městských kartách, které mohou být kromě dopravy rozšířeny o platební, komunikační, rezervačníidentifikační funkce v městských institucích, sportovních zařízeních, školách, knihovnách, stravovacích zařízeních, nemocnicích atd. Obyvatelé nebo návštěvníci měst mohou pohodlně využívat všech nabízených služeb s jedinou kartou. Celý systém je navíc budován tak, aby ho bylo možné nadále rozvíjet a rozšiřovat, a to nejen v oblasti veřejných služeb ale i v komerčním sektoru.

Lze vytvářet automatizované vazby na vlastní informační systémy (tzv. ERP systémy) zúčastněných subjektů, takže dojde k přirozenému začlenění do informačních a administrativních struktur organizace.

Odbavovací systém se prolíná s bankovním sektorem, kdy jsou karty nejen používány k přímé platbě jízdného ale i k dobíjení jízdních dokladů v multifukčních terminálech anebo přes internet.

Celý systém konektivity je završen vazbou na online prostředí, které nabízí takřka neomezené možnosti rozvoje dalších služeb. Online služby, E-shop nebo užitečné mobilní aplikace představují ty nejčastější z nich.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.