mikroelektronika.cz

Výroba elektroniky pro automotive

Nad rámec standardních výrobních procesů poskytujeme nadstandardní kvalitativní služby jako jsou FMEA, control plan, Cmk & Cpk, uvolnění výroby dle PPAP & ISIR, reporting FPY a další dle konkrétních požadavků zákazníka.

  • Aplikujeme procesní řízení realizovaných zakázek, dohledatelnost (traceability) a sledování MSL
  • Jsme schopni vyjít vstříc specifickým požadavkům nad rámec IPC norem (např. 100% prolití THT prokovů, vysoká povrchová čistota DPS, aj.)

Součinnost s automotive standardy

Zákazníkům jsme schopni poskytnout součinnost ve spolupráci v těchto oblastech:

  • aplikování LOA podmínek (Letter Of Authority)
  • life-cycle management (životní cyklus výrobku)
  • řízení nastavení výrobního procesu dle základních pravidel APQP
  • respektovánídefinovaných úroveňí PPAP
  • použití D-FMEA pro vstupní analýzu P-FMEA
  • implementovat sestavený Control plan do technologických postupů nastavení specifických reportingů sdílení výstupních dat

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.