mikroelektronika.cz


Kvalita a certifikace

Kvalita

Společnost Mikroelektronika je držitelem certifikátu CQS o shodě systému jakosti s normou ČSN EN ISO 9001 pro procesy:

vývoj, výroba, prodej a poskytování služeb v oblasti komplexních systémů pro odbavování cestujících, parkovacích a informačních systémů a speciální elektroniky
vývoj, výroba a poskytování komplexních služeb v oblasti zakázkové elektroniky pro průmysl a dopravu

Tuto certifikaci úspěšně obhajuje již od roku 2001.

Od července 2008 jsme také držiteli certifikátu ČSN EN ISO 14001.

V roce 2011 byl zaveden systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001.

Určení rozsahu systému managementu kvality

Integrovaný systém managementu zahrnuje všechny požadavky norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001 s výjimkami (viz níže) pro obě oblasti podnikatelské činnosti:

  • Vývoj, výroba, prodej a servis komplexních systémů pro odbavování cestujících, parkovacích systémů a speciální elektroniky
  • Vývoj a výroba zakázkové elektroniky

Fyzický rozsah systému je ohraničen areálem společnosti na adrese Dráby 849, 566 01 Vysoké Mýto a na všechna pracoviště a dočasná pracoviště vytvořená v souvislosti s obchodní a vývojovou činností firmy.

Logický rozsah systému je vymezen interní sítí.

ISO/IEC 27001:2014 obsahuje tyto výjimky z přílohy A:

12.7.1    Opatření k auditu informačních systémů

14.1.2    Zabezpečení aplikačních služeb ve veřejných sítích

14.1.3    Ochrana transakcí aplikačních služeb

18.2.3    Přezkoumání technické shody

     

UL

Protože máme zákazníky, kterým se vyrábí produkty pod americkou certifikací UL, podléháme kvartálním follow up auditům, kdy se prověřuje, zda evidujeme změny na certifikovaných produktech a zda řídíme jejich výrobu za stanovených podmínek.

 

CSA

V roce 2016 jsme se stali tzv. submittorem pro kanadský trh pod certifikací CSA (Canadian Standards Association). To znamená, že jsme byli schopni pod našim jménem získat certifikát, kterým se ověřila bezpečnost produktu a ten se nyní může prodávat na kanadském a americkém trhu. Na této certifikaci také probíhají kvartální follow up audity.

 

Členství v odborných institucích

Mikroelektronika je aktivním členem Sdružení pro dopravní telematiku ČR (SDT), jejímž prostřednictvím napomáhá rozvoji oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy.
 

Technologie a procesy

Projekty v Mikroelektronice jsou řízeny dle standardů IPMA (International Project Management Association)pro dosažení co nejvyšší spolehlivosti a kvality při jejich realizaci.

 
Vyhrazené výrobní prostory splňují podmínky EPA (ESD Protected Area).Implementace normy ČSN EN 61340-5-1 Elektrostatika - Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy.


Životní prostředí

Používání ekologicky nezávadného bezolovnatého pájení v procesu výroby.

Mikroelektronika uvádí své výrobky na trh v ekologických obalech, které splňují požadavky dle Zákona č.477/2001 Sb. 1.7. 2002 byla uzavřena Smlouva o sdruženém plnění povinností zpětného odběru dle Zákona č.477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Zpětný odběr a zpracování elektroodpadu je zajištěno ve spolupráci se společností Asekol.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.