mikroelektronika.cz

Whistleblowing

Oznamování možných protiprávních jednání

Obchodní společnost Mikroelektronika spol. s r.o., IČO: 15029221, se sídlem Dráby 849, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, sp. zn. v OR: C 576 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Společnost“), tímto v souladu s ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, uveřejňuje následující informace týkající se oznamování možných protiprávních jednání.

 

Vyřizováním agendy související s oznamováním možných protiprávních jednání byl pověřen Ing. Bedřich Stančík, nar. 12. března 1984 (dále jen „Příslušná osoba“). Oznámení o možném protiprávním jednání lze k Příslušné osobě podat prostřednictvím některého z následujících vnitřních oznamovacích kanálů Společnosti:
•    elektronicky elektronickou zprávou na adresu whistleblowing@sentinel-capital.cz; tato elektronická adresa byla zřízena výhradně pro potřeby vnitřního oznamovacího systému, nicméně i přesto je vhodné do předmětu e-mailové zprávy uvést „WHISTLEBLOWING“,
•    písemně dopisem zaslaným k rukám Příslušné osoby na adresu sídla Společnosti zapsanou v obchodním rejstříku; na obálce je vhodné viditelně uvést „WHISTLEBLOWING“,
•    ústně na telefonním čísle Příslušné osoby +420 604 838 709, ideálně zasláním nahrané hlasové zprávy, nebo
•    osobně, a to po předchozí žádosti oznamovatele u Příslušné osoby; v takovém případě Příslušná osoba bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti navrhne termín osobní schůzky s oznamovatelem, která se bude konat nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy o ní oznamovatel požádal.

 

Možné protiprávní jednání lze oznámit Ministerstvu spravedlnosti prostřednictvím oznamovacího systému na adrese oznamovatel.justice.cz.

Společnost přijímá oznámení od všech osob, které jsou oprávněny oznámení na základě zákona o ochraně oznamovatelů podat.

 

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.