mikroelektronika.cz


Dotační projekty

Společnost Mikroelektronika se zúčastnila nebo účastní následujících dotačních programů

Projekt: Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen

Společnost Mikroelektronika spol. s r.o. je vedoucí českou společností v oblasti automatizovaných odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu. Kromě samotné výroby těchto produktů s vysokou přidanou hodnotou a know-how se společnost zabývá i jejich neustálým výzkumem a vývojem.

Cílem realizovaného projektu s názvem „Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen“ je pomocí realizace aktivit průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vytvoření 1 prototypu inteligentního obrazového senzoru (zařízení pro sběr vizuálních dat o sledovaném prostoru) a 5 dílčích softwarových komponent, nezbytných pro zavedení a bezchybný provoz nového software pro správu odbavovacího systému FareOn NextGen a nového zařízení pro počítání cestujících. Výstupy projektu budou přesahovat technickou úroveň srovnatelných řešení v ČR i EU a jsou srovnatelné s parametry světové špičky.

Projekt „Výzkum a vývoj nové generace inteligentního systému FareOn NextGen“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt: Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans).

Číslo projektu:CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394 
Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Termín realizace 10/2018 - 06/2022
Cíl: Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumné organizace a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci ve specializacích oborů elektrotechniky, informatiky a dopravních systémů.

Projekt: OPPI 2.2 ITP02/034, 2.2 ITP02/135 ICT v podnicích
Cíl projektu: Cílem projektu je vybudování uceleného podnikového informačního systému společnosti Mikroelektronika.

Projekt: OPPI 4.1 IN02/048 Inovace – Inovační projekt
Cíl projektu: Projekt je zaměřen na technologickou inovaci a vývoj nového odbavovacího zařízení.

Projekt: CZ.04.1.03 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Cíl projektu: Cílem projektu bylo dosažení zvýšení kvalifikace a úrovně zaměstnanců, dosažení vyšší schopnosti adaptability na podmínky trhu a vyšší konkurenceschopnosti v oboru.

Projekt: CZ.1.04/1.1.02/23.00640 Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit odborné znalosti, dovednosti, kompetence a tím zvýšit konkurenceschopnost společnosti i jednotlivých zaměstnanců nejen na trhu v ČR, ale i v rámci EU.

Projekty: OPPP 2.1 M/166, OPPP 2.1 M/507, OPPI 6.2 M01/368, OPPI 6.2 M02/079  Marketing
Cíl projektu: Tvorba cizojazyčných propagačních materiálů a jiných aktivit spojených s uplatněním na zahraničních trzích. Účast na zahraničních výstavách.

Projekt: 4.2 PT02/270 Potenciál
Cíl projektu: Záměrem projektu je rozšíření a vybavení vývojového centra společnosti. Pořízení speciálního nábytku, pracovních stanic, serveru, klimatizace, antistatické podlahy, SW pro dokumentaci, testovací pracoviště atd.

Projekt: TA02030435 Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě
Cíl projektu: Vytvoření ověřovacího pracoviště v oblasti vozidlové odbavovací a informační techniky. Projekt s podporou TAČR.

Projekt: Výstavy 2019 (CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007541) v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Termín: 16.11.2016 - 30.9.2019
Cíl: Zvýšení podílu exportu na zahraničních trzích pomocí podpory účasti na zahrančních výstavách a veletrzích.