mikroelektronika.cz

Informační systémy pro cestující

Informační systém pro cestující zahrnuje vizuální a akustické informační systémy ve vozidlech a ve stanicích. Informace v online prostředí a také informační systémy pro nevidomé či hendikepované.

Vozidlové informační systémy

Vozidlový informační systém se skládá z vnějších informačních panelů, informujících zejména o druhu spoje, trase a cílové zastávce. Vnitřní informační systém pomocí panelů tabulí, displejů a akustických hlásičů informuje cestující o detailech spoje, aktuální a příští zastávce nebo o přestupech, dopravních omezeních, změnách nebo mimořádných událostech. Informace lze zobrazovat automatizovaně, s asistencí řidiče nebo dálkově z dispečerského pracoviště.

 

Staniční informační systémy

Variabilita zastávkových nebo staničních informačních systémů je takřka neomezená. Od jednoduchých DOT-LED panelů, přes LCD displeje a akustické hlásiče až po interaktivní informační kiosky nebo multifunkční terminály. Ty nabízejí kromě vyhledávání informací, plánování spojení i rezervační nebo prodejní funkce.

 

Online vazby a mobilní zařízení

Informační systém lze rozšířit do prostředí internetu, mobilních aplikací nebo aplikací spolupracujících subjektů a návazných systémů.

 

Informační systémy pro nevidomé a hendikepované

Jedná se o soubor přenosných, mobilních a stacionárních zařízení, které slouží k zvukovému a hlasovému informování a snazší orientaci nevidomých a slabozrakých. Kromě toho informují také řidiče o přepravě nevidomých nebo hendikepovaných cestujících.

Nevidomý si může pomocí kapesního vysílače nebo slepecké hole vyžádat akustické hlášení o vozidle, směru jízdy atd. V případě, že se rozhodne do vozidla nastoupit, vyšle informaci řidiči, který tak může usnadnit cestujícími nástup do vozidla a dohlédnout na jeho bezpečnost. Obdobným způsobem je řešen i výstup.

Pomocí dalšího softwarového vybavení lze do systému implementovat celou řadu pokročilých funkcí dle požadavku dopravce.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.