mikroelektronika.cz

Plánování linek, jízdních řádů, spojů a přiřazení zdrojů

Provozní data získaná z odbavovacího systému nebo ze systémů pro počítání cestujících poskytují cenný základ pro tvorbu nebo optimalizaci jízdních řádůlinek. Výsledkem je přizpůsobení dopravního systému potřebám cestujících a snížení provozních nákladů.

Při plánování je třeba brát v potaz dva základní cíle. Přizpůsobit dopravní systém potřebám cestujících a snižovat provozní náklady, s přihlédnutím k technickým limitům a možnostem zaměstnanců. Tyto cíle jsou často protichůdné a hledání ideálního řešení je nelehký úkol. Proto je dobré mít k dispozici vhodné nástroje, které provedou optimalizaci za vás a zároveň jsou dostatečně flexibilní, aby umožnily proces manuálně upravovat a zohlednily specifické požadavky. Flexibilitu zvyšuje i možnost propojení s vašimi stávajícími nástroji nebo import dat.

Plánování jízdních řádů, linek, spojů, turnusů aj. bude díky pokročilým nástrojům mnohem efektivnější a přinese okamžité výsledky v podobě lepší dopravní obslužnostinávaznosti, při minimálních provozních nákladech.

KAM POKRAČOVAT?

Vážení návštěvníci, rádi bychom Vám usnadnili orientaci na našich webových stránkách, proto Vám nabízíme další stránky, které by pro Vás mohli být užitečné.