Odbavovací systémy

Komplexní, nebo také automatizovaný odbavovací systém (Automated Fare Collection - AFC) pokrývá ucelenou škálu služeb pro cestující v oblasti odbavení a současně provozovateli zabezpečuje úplnou správu systému pomocí informačního SW.

AFC zajišťuje distribuci jízdních dokladů, například papírových jízdenek nebo jízdních dokladů na bezkontaktních kartách pomocí výdejních automatů, prodejních míst, u řidiče nebo přes online služby. Následně poskytuje validaci jízdních dokladů ve vozidle nebo ve stanici. Případně umožňuje přímou úhradu v hotovosti, mobilním telefonem, elektronickou peněženkou nebo bankovní kartou.

Někdy je validace spojována také s kontrolou vstupu pomocí turniketů a bran. Důležitou součástí je navazující práce se získanými provozními daty, jejich vyhodnocování, clearing, tvorba reportů, statistik, propojení s návaznými systémy atd.

Naše široké portfolio produktů umožňuje vytvářet odbavovací systémy na míru každému zákazníkovi, podle druhu dopravy, platebních zvyklostí, tarifní politiky a celé řady dalších faktorů.

 

Distribuce jízdních dokladů

Distribuční nástroje jsou voleny dle na typu jízdních dokladů nebo médií. Nejčastěji to jsou papírové jízdenky a bezkontaktní čipové karty. Naše zařízení umožňují nákup jízdenek v automatech na zastávkách nebo v mobilních automatech přímo ve vozidle, případně u řidiče pomocí zařízení na výdej jízdenek. Jízdenku lze získat i v síti dalších prodejců.

Stejným způsobem lze distribuovat i bezkontaktní karty, ačkoli běžně se za tímto účelem více používají předprodejní místa. Zejména u karet, které je třeba určitým způsobem personalizovat. Následné dobíjení, již lze provádět pomocí výdejních automatů, multifunkčních terminálů, u řidiče nebo přes internet. Dalšími jízdními doklady mohou být aplikace v mobilních telefonech s NFC technologií, SMS jízdenky nebo další typy karet.

Validace jízdních dokladů

Způsob validace jízdních dokladů se liší dle typu dopravy. Pro otevřené systémy jako je autobusová nebo tramvajová doprava jsou nejvhodnější vozidlové validátory. Pro metro, BRT (Bus Rapid Transport – povrchové metro) a železnici jsou vhodnější stacionární validátory eventuálně ve spojení s turnikety a branami.

Vedle validace standardních jízdních dokladů se prosazují také přímé platby pomocí bezkontaktních bankovních karet (EMV).

Provozní data

Veškerá provozní data o odbavených cestujících jsou automaticky přenášena do datového centra, kde se zpracovávají. Provádí se clearing, tvorba reportů, statistik a výstupů pro návazné systémy.

Na základě získaných provozních dat lze systém dále optimalizovat, přizpůsobovat cestujícím a rozvíjet. Proto se někdy označuje pojmem Inteligentní dopravní systém, zejména ve spojení s dalšími prvky jako jsou informační systémy pro cestující, systémy pro počítání cestujících, dispečinkmonitoring.

Odbavovací systémy
 


 Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.