Systémy pro počítání cestujících

Systém pro počítání cestujících je nezbytným prvkem pro sledování vytíženosti a obsazenosti vozidel. To dopravci umožňuje lépe plánovat spoje, efektivněji využívat své zdroje a tím snižovat provozní náklady.

Ačkoli určité údaje o počtu přepravených osob lze získat pomocí odbavovacího systému, tyto informace jsou do různé míry nepřesné v závislosti na způsobu odbavení. Doplněním odbavovacího systému o prostředky pro počítání cestujících získá dopravce k dispozici komplexní, strukturované a přesné údaje o tom, kolik cestujících na jakých linkách, mezi jakými zastávkami přepravil.

Se získanými daty je možné následně pracovat, zobrazovat a analyzovat je pomocí předem definovaných funkcí nebo je možné definovat vlastní parametry pro vyhodnocení.

Samotné počítání je zpravidla zajištěno pomocí optických senzorů umístěných u dveří. Čidlo rozpozná, zda cestující nastupuje nebo vystupuje a vnitřní elektronika na základě těchto údajů vypočítává a shromažďuje údaje o obsazenosti vozidla.

Díky pokročilé inteligenci funguje technologie spolehlivě i v méně přehledných situacích, jako je nástup dvojic, pohyb skupin nebo pohyby lidí v prostoru dveří uvolňujících cestu ostatním.

Systémy pro počítání cestujících


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.