Procesní a technická příprava výroby

Náš zkušený tým se stará o kompletní přípravu výroby. Ve spolupráci s vámi navrhujeme technická a ekonomicky účelná řešení. Při přípravě bereme v potaz všechny okolnosti a požadavky, které mohou mít na produkci vliv. Snažíme se vám tuto fázi maximálně usnadnit. Přemýšlíme a plánujeme za vás do nejmenších detailů, abychom předešli případným komplikacím a proces výroby probíhal zcela hladce.

Technická příprava výroby

Podklady pro výrobu

Dokumentace

Komponentní list neboli part list, na kterém je uvedena pozice součástky, její hodnota a typ, například: TK 100N/50V 10% XR7 SMD 0805. Pokud je DPS osazena z obou stran, je dobré přidat ke každé součástce stranovou orientaci (TOP – BOTTOM). Viz Detailní podoba rozpisky .
Osazovací výkres hodnotový a pozicový. Na výkresech musí být zřetelně viditelné pouzdro součástky její hodnota nebo pozice. Její rotace, orientace anody/katoda, klíče a podobně.
 

Data pro výrobu plošných spojů

Od zákazníka potřebujeme data plošného spoje v elektronické podobě prakticky z kteréhokoliv návrhového systému. Viz. Konstrukční požadavky.

Data pro výrobu planžetu pro SMD technologii – viz Konstrukční požadavky.
 

Data pro osazovací automat

Pokud máte možnost zaslat data z návrhového systému, pomůže nám to při tvorbě programu pro osazovací automat a výrazně se tak zrychlí proces přípravy výroby. Tato data mohou být dodána v jakémkoliv textovém souboru, viz Konstrukční požadavky.

 


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.