Přepravní kontrola

Systém přepravní kontroly slouží pro dohled nad dodržováním povinností cestujících, zejména pro kontrolu platnosti jízdních dokladů. Nejčastěji to jsou bezkontaktní karty a papírové jízdenky, je však možné implementovat i kontrolu dalších dokladů. Například SMS jízdenky, 2D kódy na displejích, jízdenky s čárovými kódy atd. Systém je navržen tak, aby co nejvíce usnadnil a zefektivnil práci kontrolorů a eliminoval pokusy o oklamání systému.

Kontrola ve vozidle

Po nástupu do vozidla, přiloží pracovník přepravní kontroly revizorskou kartu k vozidlovému validátoru. Tím si vyčte všechny informace potřebné pro přepravní kontrolu týkající se dané linky a následně je načte do revizorské čtečky. Zároveň tím může zablokovat validátory, aby si již cestující nemohli během kontroly karty validovat.

Čtečka sama vyhodnotí platnost kartyna základě požadovaných parametrů, které se liší dle typu odbavovacího systému a tarifní struktury. Sledované parametry mohou být například přítomnost časového kupónu, časový interval od validace, přítomnost dokladu zakoupeného elektronickou peněženkou, platné pásmo, zóna, přítomnost karty na seznamu zakázaných karet tzv. blacklistu atd. V případě nutnosti může čtečka vytisknout libovolný doklad, například potvrzení o zaplacení pokuty.

Veškeré informace o průběhu kontrol se ukládají do paměti pro pozdější zpracování. Provozovatel tak má nejen přehled o kontrolovaných dokladech, ale také o samotné činnosti kontrolora.

Zpracování dat přepravní kontroly

Aplikace pro přepravní kontrolu je součástí SW pro správu odbavovacího systému FareOn a slouží především pro následující činnosti:
 

  • Administrace revizorů.
  • Evidence revizorských čteček.
  • Nahrávání a vyčítání dat z/do čteček.
  • Přehledné zobrazení výsledků kontrol.
  • Tvorba statistik, reportů a uživatelsky definovaných výstupů.
Přepravní kontrola


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.