Rychlá autobusová doprava BRT

Bus rapid transit (BRT),někdy nazývané také Metropolitní autobus (Metrobus), autobusové nebo povrchové metro, je systém rychlé autobusové nebo trolejbusové dopravy v městských oblastech. Typické jsou pro něj krátké intervaly spojů, velkokapacitní vozidla a vyhrazené jízdní pruhy nebo dokonce speciální komunikace. Obvykle tvoří páteřní trasy městské hromadné dopravy, stejně jako metro. Jeho výhodou je vysoká kapacita a rychlost srovnatelná s železnicí nebo metrem, ovšem s mnohem nižšími konstrukčními nároky.

Uzavřenost přepravního prostoru a důraz na rychlé a masové odbavení vyžaduje použití specifického odbavovacího systému. Mikroelektronika má s odbavovacími systémy pro BRT bohaté zkušenosti. Požadavky na potřeby BRT jsou zohledňovány již při vývoji samotných odbavovacích zařízení nebo jsou vyvíjena zařízení speciálně navržená pro tento druh dopravy. Například turnikety, brány nebo stacionární validátory. Důležitá je také architektura celého systému, která by měla zohledňovat potřeby a využívat výhody BRT.

Odbavovací zařízení pro BRT

Pro BRT jsou vhodná tzv. off-board neboli stacionární odbavovací zařízení, která zamezují vzniku zpoždění způsobeným nástupem a výstupem cestujících. Zpravidla to jsou turnikety, brankystacionární validátory. Všechna tato zařízení mohou označovat jízdenky, validovat bezkontaktní karty, provádět platbu pomocí bankovních karet, číst 2D kódy nebo využívat další média. Pro distribuci jízdních dokladů slouží výdejní automaty, umožňující také dobíjení jízdních dokladů nebo informační služby. Oproti vozidlovým zařízením nabízejí větší robustnost, odolnost vůči klimatickým vlivům a vandalismu.  Dále je možné systém doplnit o pracoviště s lidskou obsluhou, dobíjecí validátory a samozřejmě backoffice.

Odbavovací systém pro BRT

Díky možnosti kontroly vstupu i výstupu z placené zóny, využívá odbavovací systémy pro BRT nejčastěji princip Check-In/Check-out, který může vypočítávat jízdné na základě ujeté vzdálenosti nebo pouze kontrolovat platnost jízdního dokladu i při opouštění placené zóny. Jízdní doklady mohou být založeny na časové platnosti, počtu předplacených jízd nebo na předplacené částce. To vše v kombinaci platností pro určité zóny, linky nebo dokonce konkrétní stanice.

Stanice povrchového metra BRT 

Turnstile row for mass BRT systems

 
Turnstile with ticket 2D code reader


 Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.