Ostrava spustila unikátní odbavovací systém

05.07.2016 15:33

Ostrava spustila unikátní odbavovací systém

Od 30.6.2016 mohou cestující v Ostravě používat odbavení pomocí bezkontaktní bankovní karty. Zvolený způsob odbavení je unikátní i v celoevropském měřítku. Pojďte se podívat, jak celý systém funguje.

Všechna vozidla Dopravního podniku Ostrava (DPO) jsou vybavena třemi až čtyřmi validátory Vega CVB akceptující nejen čipovou kartu ODISka s nahranou elektronickou peněženkou, ale také bezkontaktní EMV bankovní karty. Postupně by se měly validátory rozšířit i do vozidel ostatních dopravců. Systém je navržen jako komplexní řešení umožňující integraci celého Moravskoslezského kraje.

Ostravský způsob úhrady jízdného je unikátní nejen v České republice, ale patří mezi inovativní projekty i v rámci Evropy. Ve většině existujících systémů si cestující navolí na dotykové obrazovce požadovaný tarif a po přiložení karty mu terminál vytiskne jízdní doklad včetně informace, jaká částka mu bude odečtena z jeho účtu. U nového ostravského řešení je to však jinak. Cestující žádný tarif nevolí, pouze přiloží kartu. Veškerá přiložení karty jsou evidována a DPO na konci dopravního dne (tedy od 3:00 do 2:29) stanoví nejvýhodnější cenu jízdného. Cestující tak nemusí předem plánovat, jestli se mu vyplatí přestupní, nepřestupní či celodenní jízdenka. Systém to udělá zpětně za něj.

Pro cestující bylo vytvořeno webové rozhraní, které umožňuje držiteli karty prohlížet jednotlivé transakce a podívat se z jakých položek se skládá zúčtovaná částka za každý den, případně zkontrolovat, zda částka na výpisu z účtu odpovídá provedeným jízdám.

Rovněž pokud cestující potřebuje daňový doklad, může si ho ke každé elektronické jízdence vytisknout právě z webového rozhraní. Přes webové rozhraní je možné podat i reklamaci, aniž by držitel karty musel kamkoliv chodit. Stačí vybrat ze seznamu transakcí tu, kterou chce reklamovat, zadat důvody reklamace a kliknout na tlačítko „Odeslat reklamaci“.

Webové rozhraní je pouze doplňkovou, volitelnou službou a platby kartou jím nejsou nijak ovlivněny nebo na něj vázány. Platit kartou lze tedy samozřejmě i bez registrace. Přepravní kontrola probíhá pomocí validátorů ve vozidle přepnutých do módu revize, kdy validátor po přiložení karty zobrazí revizorovi historii přiložení dané karty. Revizor také může být vybaven přenosným kontrolním zařízením, na které si, po vstupu do vozidla, nahraje z libovolného validátoru, pomocí NFC komunikace, seznam všech přiložení ve vozidle.

Nový odbavovací systém je samozřejmě navržen s ohledem na informační bezpečnost a ochranu osobních údajů. Komunikace s bankou je šifrovaná, samotný back-office nesbírá, nezpracovává a neuchovává žádné osobní údaje, a ani při registraci nejsou žádné osobní údaje zadávány. Nikde není vedeno jméno uživatele ani celé číslo jeho bankovní karty. Systém, místo s číslem bankovní karty, pracuje s jeho zašifrovanou podobou, tzv. tokenem, k jehož dešifraci vlastní klíč banka, takže ani správce Dopravního back-office neví, jaká čísla bankovních karet se v systému pohybují. Dopravní back-office má k dispozici pouze prvních 6 a poslední 4 číslice z čísla karty, které se využívají např. při řešení reklamací.Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.