Návazné systémy

Moderní odbavovací systémy a zejména systémy založené na čipových kartách, se již nesoustředí pouze na oblast veřejné dopravy, ale stávají se z nich městské systémy dalece přesahujících hranice veřejné dopravy.

V této souvislosti často hovoříme o tzv. městských kartách. Mohou zajišťovat platební, komunikační, rezervační a identifikační funkce v městských institucích, sportovních zařízeních, školách, knihovnách, stravovacích zařízeních, nemocnicích atd. Obyvatelé nebo návštěvníci měst mohou pohodlně využívat všech nabízených služeb s jedinou kartou. Celý systém je navíc budován tak, aby ho bylo možné nadále rozvíjet a rozšiřovat, a to nejen v oblasti veřejných služeb ale i v komerčním sektoru.

Lze vytvářet automatizované vazby na vlastní informační systémy (tzv. ERP systémy) zúčastněných subjektů, takže dojde k přirozenému začlenění do informačníchadministrativních struktur organizace.

Trendem posledních let je prolínání s bankovním sektorem, kdy je na jednu stranu možné používat bankovní karty v odbavovacích zařízeních a na druhou stranu dobíjet jízdní doklady v bankomatech nebo přes internet.

Celý systém konektivity je završen vazbou na prostředí internetu, které nabízí takřka neomezené možnosti rozvoje dalších služeb. Dobíjení jízdních dokladů, eshop nebo užitečné mobilní aplikace představují ty nejčastější z nich.

Návazné systémy


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.