Kvalita a ocenění

Kvalita

Společnost Mikroelektronika je držitelem certifikátu CQS o shodě systému jakosti s normou ČSN EN ISO 9001 pro procesy:

  • vývoj, výroba, prodej a poskytování služeb v oblasti komplexních systémů pro odbavování cestujících, parkovacích a informačních systémů a speciální elektroniky
  • vývoj, výroba a poskytování komplexních služeb v oblasti zakázkové elektroniky pro průmysl a dopravu

Tuto certifikaci úspěšně obhajuje již od roku 2001.

Od července 2008 jsme také držiteli certifikátů ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001

Kvalita a ocenění

V roce 2011 byl zaveden systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001.

Určení rozsahu systému managementu kvality

Mikroelektronika aplikuje požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007 v plném rozsahu.

ISO/IEC 27001:2014 obsahuje tyto výjimky z přílohy A:

  • 12.7.1    Opatření k auditu informačních systémů
  • 18.1.5    Regulace kryptografických opatření
  • 18.2.3    Přezkoumání technické shody
     

UL

Protože máme zákazníky, kterým se vyrábí produkty pod americkou certifikací UL, podléháme kvartálním follow up auditům, kdy se prověřuje, zda evidujeme změny na certifikovaných produktech a zda řídíme jejich výrobu za stanovených podmínek.

 

CSA

V roce 2016 jsme se stali tzv. submittorem pro kanadský trh pod certifikací CSA (Canadian Standards Association). To znamená, že jsme byli schopni pod našim jménem získat certifikát, kterým se ověřila bezpečnost produktu a ten se nyní může prodávat na kanadském a americkém trhu. Na této certifikaci také probíhají kvartální follow up audity.

 

Členství v odborných institucích

Mikroelektronika je aktivním členem Sdružení pro dopravní telematiku ČR (SDT), jejímž prostřednictvím napomáhá rozvoji oboru dopravní telematiky v oblasti pozemních komunikací, železniční, vodní i letecké dopravy.

 

 

Technologie a procesy

Projekty v Mikroelektronice jsou řízeny dle standardů IPMA (International Project Management Association)pro dosažení co nejvyšší spolehlivosti a kvality při jejich realizaci.

 
Vyhrazené výrobní prostory splňují podmínky EPA (ESD Protected Area).Implementace normy ČSN EN 61340-5-1 Elektrostatika - Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy.

 
 

Životní prostředí

Používání ekologicky nezávadného bezolovnatého pájení v procesu výroby.

Mikroelektronika uvádí své výrobky na trh v ekologických obalech, které splňují požadavky dle Zákona č.477/2001 Sb. 1.7. 2002 byla uzavřena Smlouva o sdruženém plnění povinností zpětného odběru dle Zákona č.477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s. Zpětný odběr a zpracování elektroodpadu je zajištěno ve spolupráci se společností Retela.
 

 

Design

Opakované ocenění za design v rámci soutěže Vynikající výrobek roku v letech 1995 a 2007. Ocenění v soutěži IF product design award v roce 1996.
 

 

Obchodní ocenění

Opakované ocenění v rámci soutěže Exportní cena DHL – Exportér roku v letech 2000 a 2007.

 

 

 
   


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.