Email prohlášení

Toto je plné znění prohlášení, které je automaticky přidáváno ke každému
e-mailu odeslanému ze společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.:

Tento e-mail je určen pouze pro jeho adresáta/adresáty a může obsahovat důvěrné informace, jejichž ochrana může být vyžadována právními předpisy. Jestliže jste zprávu obdržel(a) omylem, neprodleně informujte jejího odesílatele a tuto zprávu, její přilohy a případně kopie ihned vymažte. Jakákoli forma užití, zveřejnění, reprodukce, kopírování, distribuce a šíření této zprávy je v takovém případě zakázána. Mikroelektronika spol. s r.o., neodpovídá za možné škody způsobené neúplným přenosem, možnou modifikací či zpožděním této zprávy během přenosu od odesílatele k adresátovi.Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.