Dispečink a AVL

Automatické sledování polohy vozidel (AVL) a dispečink jsou nástroje pro operativní řízení dopravního systému. I dobře navržený a optimalizovaný systém je třeba neustále kontrolovat, řídit a přizpůsobovat ho aktuální situaci. AVL je navíc nezbytnou podmínkou pro správné fungování informačního systému pro cestující v reálném čase.

S AVL systémem budete mít dokonalý přehled o pohybu vozidel. Automaticky sleduje a vyhodnocuje všechny požadované parametry. Trasu vozidla, rychlost pohybu, odchylky od jízdního řádu apod. V případě odchylek vás systém sám upozorní, abyste mohli na vznik nestandardních situací reagovat.

Vše je možné sledovat jak v reálném čase, tak i zpětně analyzovat a vyhodnocovat jízdní výkony. Dopravce tak má k dispozici užitečný nástroj pro kontrolu pracovních činností, pro statistické výstupy nebo řešení požadavků či reklamací ze strany cestujících

Na AVL a dispečink úzce navazuje informační systém pro cestující (PIS – Passenger Information System). Kromě toho, že je cestující v reálném čase informován o odjezdech, zpožděních, zastávkách, přestupech a dalších skutečnostech, může dispečer pomocí informačního systému cestujícím i řidiči sdělovat celou řadu dalších informací. Například o změnách trasy, změnách v přepravě v důsledku konání různých akcí, událostí nebo v případě mimořádných situací.

AVL a dispečink


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.