Autoelektronika

Odpojovač VSP01

Odpojovač (vehicle supply protector) chrání vozidlová zařízení před výkyvy palubního napětí a zabraňuje jejich zničení. Pohlcuje krátkodobá přepětí, při větším kolísání odpojí ostatní zařízení z napájení. Jakmile se napětí ustálí, opětovně všechna zařízení připojí. Zaznamenává počet přepětí a podpětí.
 

Elektronické vozidlové relé ZR

Relé disponuje přidanými funkcemi, a proto může sloužit jako časové relé, relé se zpožděným odpadem, cyklovač další. Polovodičové spínací prvky oproti klasickým kontaktům nabízí mnohonásobně vyšší životnost a násobně větší krátkodobou proudovou přetižitelnost bez vlivu na životnost spínacích prvků. Je schopné zpracovat více vstupních signálu a to i spojitě se měnících (analogových). Umožňuje spínat až dva výstupy. Optická indikace stavu vstupů, výstupů a funkce usnadňují hledání závad. Kompaktní rozměry přináší úsporu místa. Možnost integrace více funkcí v jediném relé snižuje pracnost při montáži a šetří montážní materiál.

 

Rychlostní relé BRR 24.30

Rychlostní relé vyhodnocuje rychlost vozidla a při překročení nastavené tzv. přepínací rychlosti spíná. Používá se například k blokování funkce relé ostřiku při pomalé jízdě, kdy nedochází k dostatečnému ochlazování reflektorů. Rychlostní relé se skládá z výkonné části, kterou tvoří spínací relé a řídící elektroniky. Řídící část, spínací prvek a připojovací konektory tvoří celek, který je uzavřen v plastové krabičce s případným držákem. Výstup rychlostního relé je připojen k výstupu tachografu Veeder - Root 8300, nebo jinému zařízení s kompatibilním výstupem. Rychlostní relé lze dle požadavků vyrábět pro různé přepínací rychlosti, konstanty a jmenovitá napětí.

Cyklovač stěračů s pamětí CSN 12, CSP 12, CSN 24, CSP 24

Cyklovač stěračů s pamětí nahrazuje používaný typ cyklovače s ovladačem pro nastavení doby prodlevy. Jediným ovládacím prvkem cyklovače s pamětí je spínací páčka stěračů. Po prvním sepnutí je nastavena maximální doba prodlevy. Požadovanou dobu prodlevy lze nastavit vypnutím a opětovným zapnutím cyklovače, který dále tuto nastavenou dobu zachová. Po vypnutí se cyklovač postupně nastaví až na maximální dobu prodlevy. Po přepnutí z trvalého chodu stěračů se nastaví nejkratší doba prodlevy. Výhoda tohoto cyklovače spočívá v tom, že při nastavování doby prodlevy neodvádí pozornost řidiče od řízení motorového vozidla.

Elektronický ovladač teploty EOT 24 A

Elektronický ovladač teploty slouží k ovládání teploty ve vozidlech vybavených teplovodním topením ovládaným servoventilem, který je poháněn synchronními pohonnými jednotkami SMR 300 - 300 . Ovladač lze samozřejmě použít i v jiných aplikacích. Přepínač ovladače má 3 polohy : 1)ventil otevírá (na doraz) 2)ventil v klidu 3)ventil zavírá (na doraz) Elektronický ovladač na základě nastavení přepínače spíná jeden ze dvou výstupů regulátoru.

Elektronický regulátor teploty ERT 24A

Elektronický regulátor teploty slouží k regulaci teploty ve vozidlech vybavených teplovodním topením ovládaným servoventilem, který je poháněn synchronními pohonnými jednotkami SMR 300 - 300 a teplota je měřena termistorem NRZ-1001-3k/E1. Regulátor lze samozřejmě použít i v jiných aplikacích. Teplota se nastavuje přepínačem teplot v pěti stupních: 1) ventil uzavřen 2) 20° C 3) 30° C 4) 40° C 5) ventil otevřen Elektronický regulátor teploty vyhodnocuje pomocí čidla teplotu a na základě nastavení přepínače teplot spíná jeden ze dvou výstupů regulátoru.

Hlídač hladiny HM 24, HM 24R

Zařízení lze použít ve všech vozech s napájecím napětím 24 V, kde je třeba zabránit situaci, kdy dojde k poklesu chladicí, či podobné elektricky vodivé kapaliny. Hlídač kontroluje hladinu pomocí sondy umístěné v nádržce s kapalinou. Pokud hladina poklesne pod úroveň sondy, dojde k aktivování činnosti hlídače, který blikáním kontrolky umístěné na kontrolním panelu upozorní obsluhu na pokles kapaliny.

Relé ostřiku OSR 12, OSR 24, OSR 24.08

Časové elektronické relé je určeno svou konstrukcí a provedením ke spínání elektromotorku tlakového ostřiku světlometů. Časovač se skládá z výkonné části, kterou tvoří spínací relé a řídící elektroniky. Řídící část, spínací prvek a připojovací konektory tvoří celek, který je uzavřen v plastové krabičce s případným držákem. Po připojení napětí na konektor č. 86 řídící elektronika zkontroluje, zda jsou rozsvíceny světlomety (tj. přítomno napětí na konektoru č. 87a). Jsou-li rozsvíceny , dojde na 0,4 s k přitažení kotvy relé, a tím ke spuštění čerpadla tlakového ostřiku světlometů. Toto časové relé je kompatibilní s časovým relé HELLA.

Regulátor žhavení RZ 1260 C

Zařízení je určeno k ovládání tyčinkových žhavicích svíček vznětových motorů. Jeho funkce jsou následující: 1) Po zapnutí spínací skříňky do polohy " žhavení " začne regulátor žhavit svíčky a současně na přístrojovém panelu rozsvítí kontrolku. 2) Po předžhavení (závislém na teplotě a napětí palubní sítě) dojde ke zhasnutí kontrolky. Tím je signalizována pohotovost ke startu. 3) Po nastartování probíhá konstantní dožhavení - cca 3 min. ( při Up > 15 V, dožhavení 0 sec. ), čímž se podstatně zmírňuje kouřivost motoru. Celková doba žhavení je závislá na teplotě okolí a napětí palubní sítě (zohledňuje se tím i případné startování z pomocného zdroje a chrání se žhavicí svíčky ).

Časovač ZR 24 S, ZR 24 S5,ZR 24 V

Časová elektronická relé - časovače - jsou určeny svou konstrukcí a provedením především pro automobilový průmysl k časovému řízení nejrůznějších agregátů a zařízení. Časovač se skládá z výkonné části, kterou tvoří buď spínací, rozpínací, nebo přepínací relé a řídící elektronika. Řídící část, spínací prvek a připojovací konektory tvoří celek, který je uzavřen v plastové krabičce s případným držákem. Po připojení napětí na konektory č. 85 a č. 86 (viz připojovací schéma), dojde k přitažení kotvy relé. Pokud ovládací napětí bude stále připojeno, relé odpadá po nastaveném čase. Pokud ovládací napětí odpojíme před dosažením nastaveného času, dojde k odpadnutí kotvy relé současně s odpojením ovládacího napětí. Časovače lze dle požadavků vyrábět pro různé druhy zpoždění a provedení kontaktů.

Pojistkové pouzdro DP 01

Pojistkové pouzdro slouží k mechanickému upevnění pojistky a současně k připojení přívodních vodičů k pojistce. Pouzdro je vyrobeno z plastické hmoty s odklopným víčkem. K uchycení pojistky slouží dva šrouby M5. Pro uchycení vlastního držáku slouží otvory o průměru 4,5 mm.

Pojistka P80A

Do držáku DP 01 se používají páskové pojistky P 80A na jmenovitý proud 80 A. Je možné dodat pojistky i na jiné proudové zátěže v rozmezí 30 až 150 A.

          


Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.